Musik og bevægelse for børn og forældre

De mindste børn får her et tilbud om at snuse til musikkens inderste væsen – puls og rytme – sammen med mor, far eller anden nærtstående person. Gennem leg og bevægelse, stimuleres barnets sprog, motorik, intellekt, fantasi, musikalitet og rytmeforståelse. Derudover får familien et fælles repertoire af nye og gamle sange, sanglege, bevægelsessange, rytmik, rim og remser til fælles glæde både i Musikskolen og derhjemme.  

Vi har tre hold der er aldersopdelt:  

Hold 1: Mandag kl. 16.15-17.00 for 1-2 år i Hvissingehallens motionslokale  

Hold 2: Mandag kl. 17.05-17.50 for 3-4 år i Hvissingehallens motionslokale  

Hold 3: Torsdag kl. 17.05-17.50 for 4-5 år på Glostrup Musikskole  

Lærer: René Madsen  

Pris: 170,- per måned  

Tilmeld dig

Musikværksted på skolerne

På et musikværkstedshold lærer du de grundlæggende elementer i musikken. Vi arbejder bl.a. med nodelæsning, lærer en masse om melodi og rytmer, synger og spiller sammen på forskellige rytmeinstrumenter og meget andet. 

Vi bruger undervisningssystemet ”Music Mind Games”, der gør det sjovt at både lege og lære på en og samme gang. Vi afslutter året med en koncert for forældre, familie og venner.  

Musikskolen tilbyder undervisning på musikværkstedshold på følgende skoler: Skovvangskolen, Vestervangskolen, Søndervangskolen og Nordvangskolen.  Der skal dog være minimum seks elever for at holdet skal oprettes.  

Nedenstående tidspunkter er gældende for sæson 2018-2019.

 

Ejbyskolen

Her spiller vi på messingblæseinstrumenter, henholdsvis trompet og barytonhorn.

Alder: 2. klasse

Lærer: Niels Gerhardt

Undervisning: Holdet ikke oprettet i sæson 2018-2019

Pris: 128,- per måned

Tilmeld dig

Skovvangskolen 

Her spiller vi fortrinsvis på xylofoner, trommer og andre rytmeinstrumenter.  

Alder: 0.-2. klasse  

Lærer: René Madsen  

Undervisning: Mandag  kl. 14.00-14.45

Pris: 128,- per måned  

Tilmeld dig

Vestervangskolen

På Vestervangskolen er violinen i fokus.  

Alder: 0.-1. klasse  

Lærer: Kristine Barfod Roos  

Undervisning: Tirsdag kl. 14.00-14.45 

Pris: 128,- per måned

Tilmeld dig

Nordvangskolen  

Her er blæseinstrumenter og især fløjten i fokus.

Alder: 0.- 2. klasse  

Lærer: Tanja Backe 

Undervisning: Mandag kl. 14.00-14.45

Pris: 128,- per måned

Tilmeld dig

Søndervangskolen  

Her spiller vi på træblæseinstrumenterne klarinet og saxofon.  

Alder: 0.-2. klasse  

Lærer: Jesper Sletting Pedersen  

Undervisning: Tirsdag kl. 14.00-14.45  

Pris: 128,- per måned  

Tilmeld dig

Vi laver minimusicals 

Mange af de yngste musikskolelever holder specielt af den eventyrlige side af musikken. Derfor tilbyder Musikskolen undervisning på Minimusical hold. Her arbejder vi med eventyrmusik, i form af enkle musicals og dramatik. Med fantasi, leg og bevægelse vil vi lave aktiviteter med eventyr og fortællinger og med musikken som mål og middel. Vi spiller på enkle instrumenter, vi laver rollespil, minimusicals og lyddramatik. Vi vil udforme mindre og større forestillinger, som vi viser ved juletid og i løbet af foråret. 

Alder: 1.-2. klasse 

Lærer: René Madsen 

Undervisning: Torsdag kl. 16.15-17.00 på Glostrup Musikskole 

Pris: 128,- per måned

Tilmeld dig