For de små 0-8 år

For de små 0 - 8 år

Kom og få en sjov og hyggelig stund for dig og dit barn, hvor musik, intimitet og nærvær er i fokus.

Undervisningstider:

3-6 måneder: mandag kl. 09.30-10.15
7-13 måneder: mandag kl. 10.30-11.15

Lærer: Stine Liebman

Pris pr. hold: 423,- kr
Tilmeld dig August - oktober hold

Tilmeld dig oktober - december hold

Tilmeld dig januar til marts hold

Tilmeld dig april maj hold

De mindste børn får her et tilbud om at snuse til musikkens inderste væsen – puls og rytme – sammen med mor, far eller anden nærtstående person. Gennem leg og bevægelse, stimuleres barnets sprog, motorik, intellekt, fantasi, musikalitet og rytmeforståelse. Derudover får familien et fælles repertoire af nye og gamle sange, sanglege, bevægelsessange, rytmik, rim og remser til fælles glæde både i Musikskolen og derhjemme.

Vi har to hold der er aldersopdelt:

Hold 1 tirsdag kl. 16.15-17.00 for 1-2 år

Undervisningssted: på musikskolen

Lærer: Lea Havelund

Pris: 200,- per måned

Tilmeld

Hold 2 tirsdag kl. 17.05-17.50 for 3-5 år

Undervisningssted: på musikskolen

Lærer: Lea Havelund

Pris: 200,- per måned

Tilmeld

 

På et musikværkstedshold lærer du de grundlæggende elementer i musikken. Vi arbejder bl.a. med nodelæsning, lærer en masse om melodi og rytmer, synger og spiller sammen på forskellige rytmeinstrumenter og meget andet.
Vi bruger bl.a. undervisningssystemet ”Music Mind Games”, der gør det sjovt at både lege og lære på en og samme gang. Vi afslutter året med en koncert for forældre, familie og venner.
Musikskolen tilbyder undervisning på musikværkstedshold på følgende skoler: Søndervangskolen og Nordvangskolen. På Skovvangskolen tilbyder vi børnekor for 1. -3. klasse og Ukulelehold 1.-3. klasse
Der skal dog være minimum fire elever for at holdet kan oprettes.

Musikværksted på Nordvangskolen

Alder: 1.- 2. klasse

Lærer: Tanja Backe

Undervisning: Mandag kl. 14.00 - 14.45

Pris: 154,- per måned

Tilmeld

Musikværksted på Søndervangskolen

Alder: 1.-2. klasse

Lærer: Kristine Barfod Roos

Undervisning: Tirsdag kl. 13.30 - 14.15

Pris: 154,- per måned

Tilmeld