Musikskolens bestyrelse består af repræsentanter fra:
Forældre til elever på musikskolen, musikskolens lærere, musikskolens elever samt en politiker udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget

Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen efter et kommunalvalg. Dog vælge repræsentanterne fra lærersiden og folkeskolen for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand, forældrerepræsentant. Natallia Sørensen
Forældrerepræsentant Dorit Frejby
Forældrerepræsentant Kamilla Vester Zornhagen
Lærerrepræsentant Sven Meinild
Repræsentant for Folkeskolen Mads Froberg
Elevrepræsentant Vakant
Repræsentant Kommunalbestyrelsen Emilie Sloth