Der betales forud i 3 rater af 3 måneder. Instrumentleje 4 rater af 3 måneder.
Musikskolen følger Glostrup Kommunes takster. Priserne er senest reguleret januar 2022.

Undervisning / leje Pris pr. rate Pris pr. sæson
Dramahold 684 2.052
Solo undervisning, sang og instrumental 1.071 3.213
Holdundervisning (klaver) 633 1.899
Kor og orkester for dem der ikke går i musikskolen i forvejen 240 720
Minimusical, musikværksted 414 1.242
Forældre/barn rytmik 549 1.647

Babyrytmik (8 gange)

Leje af instrument*

370

237

 -

948

Cheerleding og Showdance  684 2.052

* Opkræves 4 gange om året.

Sammenspilsundervisning/orkester m.m. er obligatorisk og gratis for instrumentalelever.