Priser

Der betales forud i 3 rater af 3 måneder. Instrumentleje 4 rater af 3 måneder.
Musikskolen følger Glostrup Kommunes takster. Priserne er senest reguleret januar 2023.

Undervisning / leje Pris pr. rate Pris pr. sæson
Solo undervisning, sang og instrumental 1.125  3.375
Holdundervisning (klaver og bagmala) 660 1.980
Kor og orkester for dem der ikke går i musikskolen i forvejen  254 760
Musikværksted  435  1.305
Drama og Cheerleading   717 2.152
Forældre/barn rytmik   570 1.710
Babyrytmik (8 gange) 380  
Leje af instrument* 240 960

Sammenspilsundervisning/orkester m.m. er obligatorisk og gratis for instrumentalelever.