Musikskoleleder Torben Engberg

Uddannelsesbaggrund:
1990 – 1997 Studeret musikvidenskab på Københavns Universitet.
2005 – 2012 Uddannet NLP-coach med udgangspunkt i Systemisk kommunikation og procesledelse.

Undervisningserfaring:
1993 – 2000 Klaver og keyboard-, sammenspils- og forskolelærer på Gentofte musikskole.
2010 – 2016 Undervist i samarbejdsrelationer på ledertrænings- og teambuildings kurser med udgangspunkt i perkussionssammenspil.

Hvad lægger du vægt på i din undervisning?
Jeg tager udgangspunkt i elevens motivation og interesse for faget. Gennem små øvelser og spørgsmål afdækker jeg, de enkelte elevers primære læringsstil. Herefter planlægger jeg en undervisningsform der tilgodeser elevens læringsstil. I undervisningen arbejder jeg ud fra et 360 grades princip der tilgodeser nodelæsning, gehørspil, improvisation, komposition og musikteori, doseret i passende mængder og frem for alt, med spilleglæde og en passion for musik, hvor alle genre er velkommende.