Steen Andersen

Underviser i guitar, guitarsammenspil og sammenspilshold

Uddannelsesbaggrund:
Som elev på Skt. Annæ Gymnasium og sanger I Københavns Drengekor fra 3.kl. har jeg haft glæde af musikken fra tidlig alder. Senere som musikskoleelev samme sted.

Spillede tidligt i forskellige rytmiske sammenspil, både med guitar, sang og keyboard, som udviklede sig til mere semiprofessionelle konstellationer.

Min formelle musiske uddannelse er fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Musiklærereksamen (bachelor)

Diplomeksamen (kandidat) / Statsprøvet Musikpædagog

Solisteksamen

Kurser I bl.a. småbørns pædagogik/metode

 

Undervisningserfaring:
Startede som 19-årig med at undervise på Den Kreative Skole.

Sidenhen I forskellige folkeoplysningsforbund, såsom AOF, FOF, Den Grønne Aftenskole (psykisk udfordrede) o.m.a.

Arbejdede på time basis eller årskontrakt ved musikskoler i København, Roskilde, Hvidovre, Brøndby og Glostrup.

Fastansat siden 1996 i Brøndby og 2003 i Glostrup musikskole

 

Hvad lægger du vægt på i din undervisning:
Guitar er nok det instrument der påtager sig flest forskellige roller. Og derfor har begyndende elever også meget forskellige forventninger til fagets indhold.

Vejen derhen går via instrumentalt kendskab, teknisk forståelse, auditiv træning, genre- og repertoire kendskab, øvemetodik, generel musikteori, og det måske mest centrale: selvdisciplin.

Med udgangspunkt i enkeltundervisning har jeg en unik mulighed for at afdække, imødekomme og tilpasse elevens umiddelbare forestilling, og samtidigt arbejde for musikskolens mål om udvikling gennem fagligt relevant indhold, både individuelt og i sammenspil med andre.

Forskellen mellem overfladisk kendskab/kunnen og stærke selvtillidsopbyggende færdigheder er ganske lille. Det er kun bestemt af den tid, man som elev (med forældre opbakning) er villig til at investere.

Alle kan lære det!