Musikskolens tilbud består dels af individuel undervisning samt orkesterundervisning.

For at sikre at alle elever får optimal mulighed for at udvikle talent og færdigheder, er der udover den individuelle undervisning tilrettelagt orkester, sammenspil og fælles aktiviteter

Individuelle og kollektive kompetencer
De to områder er tilrettelagt så de understøtter hinanden. Den individuelle undervisning tilgodeser den enkelte elevs personlige musikalske udvikling, og forbereder samtidig eleven til orkesterundervisning. Eleverne lærer elementær instrumentbehandling og basal musikalsk viden og færdigheder.

Orkesterundervisning og fælles aktiviteter, sikrer elevens musikalske og sociale udvikling i samvær med andre. I orkesterundervisningen arbejder vi med kompetencer som eksempelvis fælles tempo, intonation, klang, periodefornemmelse og dynamik. Desuden styrker eleven sin evnen til at samarbejde, tålmodighed, teamwork, ligesom kammeratskabet eleverne imellem styrkes. Vores lærere faciliterer et trygt rum hvor der er plads til alle. 

Lejerbåls orkester
Er for alle nystartet instrumentalelever på musikskolen. Uanset hvilket instrument du er startet på kan du være med i lejerbålsorkesteret fra den første dag. Her spiller alle på xylofoner og vi træner puls og rytmeforståelse, som er musikkens grundlæggende "byggesten" og som et effektivt supplement til din soloundervisning/instrumentalundervisning, så du hurtigt bliver bedre til at spille. Vi lærer også om musikkens form og at lytte til hinanden og spille i orkester. 

Vi øver hver mandag kl. 16.30 - 17.00 på musikskolen. Alle kan være med og det er gratis at deltage.

Lærer: Niels Gerhardt

United Forces for strygere, blæsere og slagtøj
United Force, er for elever, der har opnået en vis færdighed på sit instrument, og kan leve op til ensemblets standard. Eleverne deltager i koncerter, orkesterdage, orkesterweekend og i harmoniorkestret GAVL.Orkestret United Force består af alle blæseinstrumenter og slagtøj. En gang imellem inviterer vi også gæstemusikere og sangere.

Vi øver en gang om ugen, og vi optræder ved forskellige lejligheder.
En gang om året tager vi på orkesterweekend, hvor vi spiller en masse musik, går ture og hygger os. 

Tidspunkt: Mandag kl. 17.00 - 18.40

Lærere: Niels Gerhardt , Tanja Backe CV og Johan Jep Christensen

GAVL er for de elever der har spillet i nogle år og som kan læse noder.
GAVL er et harmoniorkester som er opstået ved samarbejde mellem Glostrup, Albertslund, Vallensbæk og Lyngby-Taarbæk musikskoler. GAVL er et tilbud som primært henvender sig til de dygtigste elever.
GAVL optræder som regel ved Musikskolernes Dage i Tivoli.

Tidspunkt: 4 gange årligt januar, april og maj + Koncert i Tivoli

Lærer: Johan Jep Christensen

Sammenspil for strygere (Violin og cello)
At spille sammen med andre er sjovt og lærerigt. I orkestret GLORK spiller vi musik fra mange perioder i musikhistorien og fra mange dele af verden. Vi mødes to gange om året med elever fra andre musikskoler til strygerstævne, og vi spiller koncerter i forskellige sammenhænge. Vi spiller også sammen med musikskolens blæserensemblet New Forces, og vi inviterer gerne andre musikere og sangere til at spille sammen med os.

Lærerne sammensætter strygersammenspil med elever fra instrumentalundervisningen, ud fra niveau.

Glork 1
Torsdag kl. 16.55 - 17.40

Glork 2
Torsdag kl. 17.40 - 18.25

Lærer: Kristine Barfod Roos og TBA

Pris: Gratis for elever, der går på Musikskolen.

Musikskolens bands
Pop/rockband, Jazz mm. med besætningen sang, guitar, klaver, bas, percussion og trommer og blæsere

Alder: fra 10 - 25 år
Niveau: begynder, letøvet og øvet
For yderligere oplysninger om niveau og alder, kontakt venligst Musikskolen på 4346 8640.

Det er de enkelte lærere der sætter holdet, kontakt 
Lærer: Steen Andersen Pop/rock sammenspil
Atte Jensen: Jazz holdet og Keyboard og Synthesizer band
Fredrik Olsen: Rock band

Pris: Gratis hvis du i forvejen er tilmeldt Musikskolen. For øvrige deltagere er prisen 90,- per måned.