Guitar

Guitaren er et utroligt populært og alsidigt instrument. Det er enkelt at lære i begyndelsen, men tager tid og megen øvning at mestre. Ligesom klaveret er guitaren både et melodi- og akkordinstrument.

Spil akustisk guitar
Vi tager udgangspunkt i den akustiske guitar. Den danner et naturligt grundlag for elevens tekniske og musikalske udvikling.

Du kan også spille el-guitar
El-guitaren bliver introduceret senere, og der vil være mulighed for i højere grad at specialisere sig med hensyn til repertoirevalg.

Vi spiller alle genrer
Vi prøver kræfter med alle genrer. Lige fra klassisk til rock, og vi spiller både sologuitar og i sammenspil med andre.

Undervisningen er tilpasset dine forudsætninger
Vi tilrettelægger undervisningen efter elevernes alder og forudsætninger, men det er vigtigt, at eleven opøver et godt kendskab til grundlæggende nodelære fra begyndelsen.

25 minutters solo undervisning

Alder: Fra 9 år

Lærer: Steen Andersen

Undervisningen kan ligge på: tirsdage, onsdage eller fredage

Pris: 390,- per måned

Tilmeld dig guitar