Bestyrelsen

Musikskolens bestyrelse består af repræsentanter fra:
forældre til elever på musikskolen, musikskolens lærere, musikskolens elever samt, en politiker udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen efter et kommunalvalg. Dog vælge repræsentanterne fra lærersiden og folkeskolen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand, forældrerepræsentant: Natallia Sørensen
Forældrerepræsentant: Kamilla Vester Zornhagen
Lærerrepræsentant: Sven Meinild
Repræsentant for folkeskolen: Maria Johanne Holm
Repræsentant for kommunalbestyrelsen: Emilie Sloth
Elevrepræsentant: Vakant