Priser

Der betales forud i 3 rater af 3 måneder. Instrumentleje 4 rater af 3 måneder.
Musikskolen følger Glostrup Kommunes takster. Priserne gældende pr. januar 2024.

Undervisning / leje Pris pr. rate Pris pr. sæson
Solo undervisning, sang og instrumental 1.170,- 3.510,-
Holdundervisning (klaver og baglama) 690,- 2.070,-
Kor og orkester for dem der ikke går i musikskolen i forvejen  270,- 810,-
Musikværksted  455,- 1.361,-
Forældre/barn rytmik   600,- 1.800,-
Babyrytmik (8 gange) 423,-  
Leje af instrument* 270,- 1.080,-

Sammenspilsundervisning/orkester m.m. er gratis for instrumentalelever.