Bliver du forhindret i at komme til undervisningen, skal du melde afbud til læreren eller kontoret så tidligt på dagen som muligt. Det er i orden at sende en sms til læreren.

Elever der udebliver eller melder afbud, har intet krav på at få den forsømte lektion erstattet eller deltagerbetaling refunderet. Dette gælder også, hvis forsømmelsen skyldes deltagelse i folkeskolens aktiviteter.

Hvis du i længere tid forsømmer undervisningen på grund af sygdom og meddeler dette til Musikskolen, bortfalder betalingen i det pågældende tidsrum. Dette gælder ved minimum en måneds sygefravær eller mere.

Hvis vi må aflyse undervisningen, sender vi en sms til det mobilnummer, der er angivet på tilmeldingen.

I tilfælde af lærernes fravær grundet sygdom eller lign. vil lektioner blive tilbagebetalt efter 3. aflysning. Tilbagebetaling sker i august måned.

Du skal påregne aflysning i forbindelse med koncerter og lign. Læreren informerer eleverne løbende.

Hvis en elev på grund af større restance, dårlig opførsel eller manglende interesse ikke får noget ud af undervisningen, kan pladsen gå til en anden elev.