Undervisningen ligger om eftermiddagen og tidlig aften, og al undervisningen med undtagelse Musikværkstedshold og Musik og bevægelse for børn og forældre foregår på Musikskolen.
Undervisning af de mindste elever søges placeret så tidligt som muligt efter skoletid.
Eventuelle ønsker om bestemte undervisningstider tilgodeses i den udstrækning, det er muligt.
Er du tilmeldt instrumentalundervisning bliver du også tilknyttet en sammenspilsmulighed.
Skemalægning finder sted i ugerne op til sæsonstart. Du bliver kontaktet af din lærere med forslag til tidspunkter for undervisningen.
Hvor tidspunkterne for holdundervisning ligger fast, vil tidspunktet stå under holdbeskrivelsen. Musikskolen tager forbehold for eventuelle ændringer.