Framelding

Ønsker du ikke længere at gå på Musikskolen, skal du melde dig ud skriftligt, til Musikskolens kontor, musikskolen@glostrup.dk.
Udmeldelse kan ikke ske gennem læreren.
Skriftlig udmeldelse accepteres kun:

Før 1. rate pr. 14. august
Før 2. rate pr. 14. november
Før 3. rate pr.14. februar, samt ved undladelse af gentilmelding.
Ved senere udmeldelse hæfter man for den pågældende rate.
Afmelding af leje af instrument i sommerferien, er sidste frist 14. maj. (Aflevering af instrument senest 17. juni 2024)